Småbarnshjälm med grönt spänne.

För barn upp till 7 år rekommenderar NTF och Konsumentverket en småbarnshjälm med grönt spänne. Den ger samma skydd som en vanlig cykelhjälm, men har ytterligare en funktion i det gröna spännet som går upp vid en viss belastning. Spännet öppnas om barnet fastnar i en klätterställning eller liknande, och är till för att förhindra kvävningsolyckor. Alla personer under 15 år ska enligt lag bära hjälm vid cykling. Detta gäller även när de blir skjutsade på cykel och när de sitter i cykelkärror kopplade till cyklar.

Vad säger konsumentverket om småbarnshjälm?

”Börjar det bli dags att köpa den allra första skyddshjälmen till barnet? Vi rekommenderar att barnets hjälm är en småbarnshjälm eftersom småbarnshjälmens gröna spänne är konstruerat för att lossna vid viss belastning. Småbarnshjälmen finns i olika storlekar och utföranden och kan användas vid olika typer av utomhusaktiviteter. En småbarnshjälm känns igen på det gröna spännet (och/eller det gröna hakbandet) som är en säkerhetsanordning, konstruerad för att lösa ut vid viss belastning. Till exempel om barnet skulle fastna och bli hängande i hjälmen.

Andra hjälmar har ett hakband som håller kvar hjälmen även om det utsätts för mycket stora krafter. Detta har visat sig innebära en stor risk för små barn eftersom de ofta lämnar till exempel cykeln och leker eller klättrar och då fortfarande har hjälmen kvar på huvudet. Det har då hänt att barnet har fastnat med hjälmen och blivit hängande eftersom hakbandet inte öppnats.

Det viktigaste för att undvika att ett sådant tillbud blir allvarligt är att ha uppsikt över barnet. Barnets hjälm bör vara en småbarnshjälm eftersom småbarnshjälmen är konstruerad för att lossna vid viss belastning” (källa: konsumentverket.se 20130428)

Det här är en småbarnshjälm:

  • Småbarnshjälmen är lämplig upp till sjuårsåldern vid olika typer av utomhusaktiviteter som till exempel cykling och pulkaåkning.
  • Hjälmen har samma skyddsförmåga som andra sport- och fritidshjälmar men hakbandet har en utlösningsanordning för att minska risken att barnet ska fastna med hjälmen och bli hängande.
  • Hjälmen har ett grönt spänne eller hakband.
  • Hjälmen uppfyller kraven i standarden för småbarnshjälmar, SS-EN 1080.
  • Hjälmen är CE-märkt.Småbarnshjälmen kan användas i alla situationer vid barns uteaktiviteter då man anser att en hjälm behövs. Hjälmen finns i olika utföranden för barn i förskoleåldern.I standarder och liknande anges att barnet kan använda småbarnshjälmen upp till sjuårsåldern, men i praktiken kan man använda den längre. källa: konsumentverket.se 20130428

Vill Ni läsa mer om användningen av småbarnshjälm gå in på:

Konsumentverket

Folksam

NTF

Råd&Rön

TRAFIKVERKET