7 tips för att cykla säkert

Eftersom du som cyklist inte är ensam i trafiken finns det en del saker att tänka på för att inte skapa onödiga risker. Här ger vi dig 7 tips på tecken och annat som är värt att ha med sig när du ska rulla ut med din cykel!

 1. Sträck ut handen när du ska svänga
För att undvika att bli påkörd när du ska svänga ska du alltid ge tecken genom att sträcka ut armen i sin fulla längd åt vänster eller höger, den ska synas väl. Precis som vid bilkörning ska du alltid vända på huvudet och försäkra dig om att det är fritt att svänga innan du slänger ut armen. Detta bör göras cirka tio meter innan du svänger.

2. Gör även tecken att du ska stanna
Lyft vänsterhanden rakt upp när du tänker stanna. Detta bör göras i så god tid att bakomvarande cyklister hinner uppmärksamma att du tänker stanna. När du väl saktar in och stannar, kör omedelbart åt sidan så att du inte står kvar på cykelbanan. Se till att ha en halv meter till godo till cykelbanan.

3. Signalera att du tänker köra om
Det är lag på att din cykel ska ha en ringklocka. Den är till för att uppmärksamma andra cyklister och fotgängare om din närvaro. Ringklockans främsta användningsområde är vid omkörning. Ge signal i tillräckligt god tid för att den omkörda cyklisten/fotgängaren ska hinna förbereda sig på att bli omkörd.

4. Högertrafiken gäller även för cyklister
Håll alltid till höger på cykelbanan. Är det en kombinerad gång och cykelbana utan linje mellan respektive område är rekommendationen att fotgängare går mot cykeltrafiken på kanterna. Du cyklar då lite mot mitten men ändå till höger om en fiktiv mittlinje. Givetvis görs alla omkörningar på vänster sida om omkörda trafikanter.

5. Se upp för bildörrar
När du cyklar på en bilväg med parkering längs gatan ska du inte cykla för nära de parkerade bilarna. Har du otur kan en bildörr plötsligt öppnas eller en bil hastigt köra ut. Cyklister som kört in i en öppnad bildörr har blivit allvarligt skadade eller till och med omkommit.

6. Låt gångbanan förbli gångbana
På gångbanan räknar inte fotgängare med att det skall komma en cykel farande. Gångbanan är tänkt som en fredad zon för fotgängare. Låt den förbli det.

7. Håll utkik framåt
Cykla inte för nära cyklisten framför dig och cykla inte fortare än att du hinner stanna för plötsligt uppdykande hinder.